Partner

Kvalitetssikret leverandør

Når du velger en tjenesteleverandør, er pålitelighet og fagkompetanse avgjørende for å sikre en riktig leveranse

Ved å benytte vår sertifiserte partner, sparer du tid, ressurser og kostnader som ellers kunne oppstått fra feilaktige eller ineffektive løsninger

Vår partner benytter seg av Kompa som en uavhengig fagavdeling. Dette sikrer at løsningene du får anbefalt alltid er basert på en uavhengig faglig vurdering, noe som bidrar til de mest optimale resultatene tilpasset dine behov

Kvalitetssikret partner av Kompa
Kvalitetssikret kompetanse

Kvalitetssikret kompetanse

Våre nøye utvalgte tjenesteleverandører har oppnådd sertifisering gjennom vårt partnerprogram

De har gjennomført alle nødvendige kurs og oppfyller våre strenge krav til kompetanse. Du kan være trygg på at vår partner har den nødvendige ekspertisen til å oppdage avvik og gi deg profesjonell veiledning for å sikre optimal drift av dine anlegg

Ved å benytte deg av vår pålitelige partner for kartlegging, avvikshåndtering og service, kan du være trygg på en problemfri opplevelse

Kvalitetssikret kompetanse

Våre nøye utvalgte tjenesteleverandører har oppnådd sertifisering gjennom vårt partnerprogram

De har gjennomført alle nødvendige kurs og oppfyller våre strenge krav til kompetanse. Du kan være trygg på at vår partner har den nødvendige ekspertisen til å oppdage avvik og gi deg profesjonell veiledning for å sikre optimal drift av dine anlegg

Ved å benytte deg av vår pålitelige partner for kartlegging, avvikshåndtering og service, kan du være trygg på en problemfri opplevelse

Kvalitetssikret kompetanse

Fagkunnskap
og service

Å velge riktig løsning fra starten er essensielt og kostnadseffektivt for deg som kunde

Vi har forenklet dette valget ved å kvalitetssikre fagkompetansen til alle våre sertifiserte partnere

Våre partnere benytter avanserte verktøy som Inspektor for å tilby dedikert oppfølging, verdifull innsikt, og skreddersydde løsninger tilpasset ulike typer anlegg. Disse løsningene muliggjør kontinuerlig overvåkning av anleggets tilstand, og gir deg tilgang til historiske data og trender. Dette sikrer at du som kunde alltid har den beste og mest tilpassede støtten for ditt anlegg

Fagkunnskap og service

Unike fordeler du får fra vår partner

Datadrevet
innsikt

Inspektor gir deg full oversikt over egne anlegg. Løsningen kombinerer anleggsdata med fagkompetanse og Kompas innsiktsdatabase. Slik får du datadrevet innsikt, historisk utvikling og trender som påvirker anleggene dine

Tilstands­vurdering

 Kompas fageksperter leverern uavhengig tilstandsvurdering og gir produktuavhengige anbefalinger skreddersydd for ditt anlegg 

Kvalitets­sikrede løsninger

Vår partner gir deg muligheten til å velge de tiltakene som passer ditt behov og som vil sikre optimal drift videre. Med et dedikert serviceprogram er du sikret jevnlig oppfølging

Be om et uforpliktende tilbud

Send oss en beskrivelse av din utfordring og angi samtidig hvilket fagområde det gjelder

Vårt partnerteam vil kontakte deg for en gjennomgang av ditt behov og innhente den nødvendige informasjonen vår partner trenger for å raskt komme i gang med den ønskede løsningen

Vår partner vil deretter gjennomføre kvalifisert kartlegging og håndtere eventuelle avvik basert på Kompas anbefalinger og dine valg som kunde

Sammen vil vi sørge for at du får tett oppfølging gjennom hele prosjektet, og vi vil også påse at den valgte løsningen gir de ønskede resultatene


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt

Fagartikler

Sertifiseringsprogram

Kompaskolen lanserer nå et nyetablert sertifiseringsprogram, spesielt rettet mot fagfolk innen VVS...

En digitalisert løsning for legionellakontroll

Bygget ditt har behov for legionellakontroll, men du er lei av å gå igjennom bunker med dokumenter?...

Legionellakontroll - dine plikter som byggeier

Legionellakontroll er avgjørende for å sikre helsen til alle brukere av et bygg, og ivareta...